hợp tác

Chương trình hỗ trợ TMĐT doanh nghiệp vừa và nhỏ
Công nghệ số

Chương trình hỗ trợ TMĐT doanh nghiệp vừa và nhỏ

Năm 2014 thương mại điện tử (TMĐT) chắc chắn vẫn giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong nền Kinh tế. Thương mại điện tử Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình và trở nên cần thiết với sự phát triển của nền Kinh tế.