Quảng cáo

Giao thông Sài Gòn năm 1965

Giao thông Sài Gòn năm 1965 từ bộ ảnh của đạo diễn người Mỹ
Xe

Giao thông Sài Gòn năm 1965 từ bộ ảnh của đạo diễn người Mỹ

Thể Thao 247 - Năm 1965, đường phố Sài Gòn đã xuất hiện nhiều ôtô bên cạnh phương tiện chủ yếu của người dân là xe đạp, ba bánh, xe gắn máy.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo