Quảng cáo

FIFA Online 4 Việt Nam

FIFA Online 4 ra mắt thẻ cầu thủ European Best Stars (EBS)
Esports

FIFA Online 4 ra mắt thẻ cầu thủ European Best Stars (EBS)

Những huyền thoại như Gullit, Henry sẽ có một diện mạo mới với mùa thẻ European Best Stars (EBS) trong FIFA Online 4.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo