Quảng cáo

DTCL

Danh sách tướng mới trong DTCL Mùa 9
Esports

Danh sách tướng mới trong DTCL Mùa 9

Chi tiết về tộc, hệ, kỹ năng, chỉ số của 59 tướng / quân cờ mới trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 9 - Runeterra Tái Hợp.

Xem thêm