Quảng cáo

BBG

Complexity, BBG từ chối hợp tác cho giải đấu VCT châu Mỹ 2023
Esports

Complexity, BBG từ chối hợp tác cho giải đấu VCT châu Mỹ 2023

Hai tổ chức nổ tiếng và lớn nhất Bắc Mỹ bị Riot từ chối hợp tác có các giải đấu nhượng quyền Valorant năm 2023.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo