Quảng cáo

aerobic

Aerobic vs anaerobic: Bạn nên tập loại nào?
Tư vấn

Aerobic vs anaerobic: Bạn nên tập loại nào?

Aerobic và anaerobic khác nhau như thế nào? Cái tên anaerobic có vẻ rất lạ với nhiều người trong chúng ta.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo