aerobic

Aerobic vs anaerobic: Bạn nên tập loại nào?
Tư vấn

Aerobic vs anaerobic: Bạn nên tập loại nào?

Aerobic và anaerobic khác nhau như thế nào? Cái tên anaerobic có vẻ rất lạ với nhiều người trong chúng ta.

Xem thêm
Quảng cáo