tin the thao, bao bong da so, bao bong da, the thao

35
Ngày
12
Giờ
45
phút
36
giây

SHB Đà Nẵng

  • www.affcup.com
  • Đà Nẵng
  • [email protected]
  • 05113865905 - Fax: 05113865917
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Chi Lăng
  • Thành lập : 1976
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về SHB Đà Nẵng
1 2 3