PSG

  • http://www.psg.fr/
  • Pháp
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Công viên các Hoàng tử Paris,
  • Thành lập : 1904/1970
  • Sức chứa : 20000
Tin tức về PSG
1 2