Quảng cáo

võ cận chiến

VIDEO: Krav Maga - Môn võ cận chiến hàng đầu thế giới của Israel
Tổng hợp

VIDEO: Krav Maga - Môn võ cận chiến hàng đầu thế giới của Israel

Những đòn thế của Krav Maga không đẹp mắt nhưng thực sự hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống tay không chống lại vũ khí

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo