Quảng cáo

Viego hắc diệt đế vương

Video: Cốt truyện: Viego - Hắc Diệt Đế Vương
LMHT

Video: Cốt truyện: Viego - Hắc Diệt Đế Vương

Là nhân vật xuất hiện rất nhiều trong các phần cốt truyện của tướng khác, nay, Viego cũng đã chính thức ra mắt.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo