Quảng cáo

Vé World Cup

Vé World Cup 2022: Chủ nhà Qatar gửi thông điệp cực gắt, phe vé chỉ biết 'khóc ròng'
Bóng đá quốc tế

Vé World Cup 2022: Chủ nhà Qatar gửi thông điệp cực gắt, phe vé chỉ biết 'khóc ròng'

Vé World Cup 2022 tuyệt đối không được chuyển nhượng hoặc cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo