Quảng cáo

Tư thế rắn hổ mang

Tư thế rắn hổ mang: Tác dụng và cách thực hiện chuẩn
Review

Tư thế rắn hổ mang: Tác dụng và cách thực hiện chuẩn

Rất ít tư thế yoga nào dễ tiếp cận và củng cố được sức khỏe toàn diện như tư thế rắn hổ mang. Được biết đến trong tiếng Phạn là Bhujangasana, đây là một trong số ít tư thế được dạy ở mọi cấp độ tập.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo