Quảng cáo

tứ kết

Bốc thăm Tứ kết LQM AIC 2022: Nội chiến VGM - FL
Esports

Bốc thăm Tứ kết LQM AIC 2022: Nội chiến VGM - FL

Cập nhật kết quả lễ bốc thăm Tứ kết giải LQM AIC 2022. Hai đại diện còn lại của Việt Nam là VGM và FL gặp nhau ở Tứ kết.

Xem thêm