Quảng cáo

The Game Awards 2021

Kết quả lễ trao giải The Game Awards 2021
Esports

Kết quả lễ trao giải The Game Awards 2021

Trò chơi Co-op It Takes Two đã được vinh danh là Game of The Year 2021, một thành tích hoàn toàn xứng đáng.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo