Quảng cáo

tạt đầu brt

Người dân vô ý thức tạt đầu buýt BRT, leo giải phân cách
Xe

Người dân vô ý thức tạt đầu buýt BRT, leo giải phân cách

Thể Thao 247 - Chỉ vì lười quay đầu đúng luật mà hàng loạt xe máy leo giải phân cách, có lúc chắn ngang đầu xe buýt nhanh BRT.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo