Quảng cáo

Proview

Proview CKTG 2020 - Sofm lần đầu chơi Graves tại CKTG 2020
Liên Minh Huyền Thoại

Proview CKTG 2020 - Sofm lần đầu chơi Graves tại CKTG 2020

Proview CKTG 2020 - Xem lại thao tác tay của Sofm với vị tướng Graves. Lần đầu tiên sử dụng Graves tại CKTG 2020, Sofm bắn nát Machi Esports.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo