Proview

Proview CKTG 2020 - Sofm lần đầu chơi Graves tại CKTG 2020
Liên Minh Huyền Thoại

Proview CKTG 2020 - Sofm lần đầu chơi Graves tại CKTG 2020

Proview CKTG 2020 - Xem lại thao tác tay của Sofm với vị tướng Graves. Lần đầu tiên sử dụng Graves tại CKTG 2020, Sofm bắn nát Machi Esports.

Xem thêm
Quảng cáo