Quảng cáo

phiên bản 12.7

Bản cập nhật LMHT 12.7 - phiên bản mở đường cho MSI 2022 có gì hot?
Esports

Bản cập nhật LMHT 12.7 - phiên bản mở đường cho MSI 2022 có gì hot?

LMHT 12.7 là phiên bản rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới meta của giải đấu MSI 2022, dưới đây là tóm tắt các thay đổi.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo