Quảng cáo

Mitsubishi Outlander 2020 giảm giá

Mitsubishi Outlander giảm giá gần 150 triệu xả hàng tồn
Ô tô

Mitsubishi Outlander giảm giá gần 150 triệu xả hàng tồn

Đầu tháng 10, Mitsubishi Việt Nam bất nhờ tung ra chương trình khuyến mại với mức giảm hấp dẫn lên tới gần 150 triệu đồng cho mẫu xe Mitsubishi Outlander.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo