Quảng cáo

Mitsubishi Lancer iO

'Hàng độc' Mitsubishi Lancer iO được rao bán gần 400 triệu với lý do bất ngờ
Xe

'Hàng độc' Mitsubishi Lancer iO được rao bán gần 400 triệu với lý do bất ngờ

'Huyền thoại' Mitsubishi Lancer iO 2009 được độ theo phiên bản Evolution X hiệu suất cao, đang được chủ xe rao bán với lý do hết sức bất ngờ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo