Chuyển nhượng Zimbabwe 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
20.06.2019
Nyamupangedengu Hoàng Max
Cầu thủ Tự do