• York City
  • Khu vực:

Chuyển nhượng York City 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
28.03.2024
Fishburn Sam
Cho mượn
Carlisle
28.03.2024
Davis Will
Cho mượn
Bromley
22.03.2024
Siziba Zanda
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blyth
20.03.2024
Allen Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Leeds
20.03.2024
Barnes Finlay
Cho mượn
Scarborough
15.03.2024
Armstrong Marvin
Chuyển nhượng
Barnet
14.03.2024
Hancox Mitch
Cầu thủ Tự do
Altrincham
08.03.2024
Gravata Leone
Chuyển nhượng
Eastbourne Boro
03.03.2024
De Castro Quevin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
King’s Lynn
01.03.2024
Siziba Zanda
Cho mượn
Blyth
23.02.2024
Kouhyar Qamaruddin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hereford
22.02.2024
Hunt Alex
Cho mượn
Grimsby
20.02.2024
Allen Charlie
Cho mượn
Leeds
06.02.2024
Amos Danny
Cho mượn
Grimsby
26.01.2024
Sanders Sam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Truro
28.03.2024
Fishburn Sam
Cho mượn
Carlisle
22.03.2024
Siziba Zanda
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blyth
15.03.2024
Armstrong Marvin
Chuyển nhượng
Barnet
08.03.2024
Gravata Leone
Chuyển nhượng
Eastbourne Boro
03.03.2024
De Castro Quevin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
King’s Lynn
23.02.2024
Kouhyar Qamaruddin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hereford
22.02.2024
Hunt Alex
Cho mượn
Grimsby
20.02.2024
Allen Charlie
Cho mượn
Leeds
06.02.2024
Amos Danny
Cho mượn
Grimsby
26.01.2024
Sanders Sam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Truro
28.03.2024
Davis Will
Cho mượn
Bromley
20.03.2024
Allen Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Leeds
20.03.2024
Barnes Finlay
Cho mượn
Scarborough
14.03.2024
Hancox Mitch
Cầu thủ Tự do
Altrincham