Chuyển nhượng Yaiza 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.01.2024
Cabrera Adan
Cầu thủ Tự do
SD Tenisca
31.12.2023
Josemi
Cầu thủ Tự do
San Fernando
01.09.2023
Josemi
Cầu thủ Tự do
Villa Santa Brigida
01.07.2023
Alvarez Patricio
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Gallego Agustin
Cầu thủ Tự do
Aravaca
01.07.2023
Casoppero Diego
Cầu thủ Tự do
Comunicaciones
01.07.2023
Castano Enrique
Cầu thủ Tự do
La Cuadra
01.01.2023
Trovento Emiliano
Cầu thủ Tự do
Comunicaciones
30.06.2022
Martin Javi
Cầu thủ Tự do
Lanzarote
27.01.2022
Lizarraga Gabriel
Cầu thủ Tự do
Arenas Club
01.07.2021
Lizarraga Gabriel
Cầu thủ Tự do
Haro Deportivo
01.07.2021
Yunes Alejandro
Cầu thủ Tự do
Wiener Sport-Club
01.01.2020
Martin Javi
Cầu thủ Tự do
30.06.2019
Fernandez Diaz Ruyman
Cầu thủ Tự do
Lanzarote
01.07.2016
Fernandez Diaz Ruyman
Cầu thủ Tự do
Yaiza
01.01.2024
Cabrera Adan
Cầu thủ Tự do
SD Tenisca
01.09.2023
Josemi
Cầu thủ Tự do
Villa Santa Brigida
01.07.2023
Alvarez Patricio
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Gallego Agustin
Cầu thủ Tự do
Aravaca
01.07.2023
Casoppero Diego
Cầu thủ Tự do
Comunicaciones
01.07.2023
Castano Enrique
Cầu thủ Tự do
La Cuadra
01.01.2023
Trovento Emiliano
Cầu thủ Tự do
Comunicaciones
01.07.2021
Lizarraga Gabriel
Cầu thủ Tự do
Haro Deportivo
01.07.2021
Yunes Alejandro
Cầu thủ Tự do
Wiener Sport-Club
01.01.2020
Martin Javi
Cầu thủ Tự do
01.07.2016
Fernandez Diaz Ruyman
Cầu thủ Tự do
Yaiza
31.12.2023
Josemi
Cầu thủ Tự do
San Fernando
30.06.2022
Martin Javi
Cầu thủ Tự do
Lanzarote
27.01.2022
Lizarraga Gabriel
Cầu thủ Tự do
Arenas Club