• Worthing
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Worthing 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.03.2024
Willard Tommy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aldershot
22.03.2024
Chambers Josh
Cho mượn
Gillingham
09.03.2024
Bull Toby
Cầu thủ Tự do
Wealdstone
29.02.2024
Luque Joan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Totton
26.02.2024
Spong Jack
Cầu thủ Tự do
Queen's Park
16.02.2024
Wright Oliver
Cho mượn
Southampton
02.02.2024
Willard Tommy
Cho mượn
Aldershot
31.01.2024
Jeffries Joshua
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eastleigh
31.01.2024
Chima Udoka
Cầu thủ Tự do
Fola
27.01.2024
Luque Joan
Cho mượn
AFC Totton
26.01.2024
Fage Dylan
Cầu thủ Tự do
St. Albans
14.01.2024
Tutt Cameron
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Whitehawk
12.01.2024
Wadham Jack
Cho mượn
Bournemouth
05.01.2024
Aguiar Ricky
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Swindon
02.01.2024
Jeffries Joshua
Cho mượn
Eastleigh
22.03.2024
Chambers Josh
Cho mượn
Gillingham
09.03.2024
Bull Toby
Cầu thủ Tự do
Wealdstone
29.02.2024
Luque Joan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Totton
26.02.2024
Spong Jack
Cầu thủ Tự do
Queen's Park
16.02.2024
Wright Oliver
Cho mượn
Southampton
02.02.2024
Willard Tommy
Cho mượn
Aldershot
26.01.2024
Fage Dylan
Cầu thủ Tự do
St. Albans
14.01.2024
Tutt Cameron
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Whitehawk
12.01.2024
Wadham Jack
Cho mượn
Bournemouth
02.01.2024
Jeffries Joshua
Cho mượn
Eastleigh
31.03.2024
Willard Tommy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aldershot
31.01.2024
Jeffries Joshua
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eastleigh
31.01.2024
Chima Udoka
Cầu thủ Tự do
Fola
27.01.2024
Luque Joan
Cho mượn
AFC Totton