• Whitehawk
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Whitehawk 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
17.03.2024
Jennings Kai
Chuyển nhượng
AFC Wimbledon
07.02.2024
Dixon Jack
Chuyển nhượng
Hastings
19.01.2024
Taylor Joey
Chuyển nhượng
Chatham
14.01.2024
Tutt Cameron
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Worthing
19.12.2023
O'Toole Rob
Chuyển nhượng
Burgess Hill
14.12.2023
Tutt Cameron
Cho mượn
Worthing
12.12.2023
Nandhra Joshua
Chuyển nhượng
27.11.2023
Collins Louis
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
24.11.2023
Harris Charlie
Cầu thủ Tự do
Horsham FC
06.09.2023
Kayani Imram
Cầu thủ Tự do
Dover
29.08.2023
Robinson Luke
Cầu thủ Tự do
Glacis United
11.08.2023
Collins Louis
Cầu thủ Tự do
Tonbridge
14.07.2023
O'Toole Rob
Cầu thủ Tự do
Burgess Hill
05.07.2023
Cody Connor
Cầu thủ Tự do
Chichester
03.07.2023
Walker Charlie
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
17.03.2024
Jennings Kai
Chuyển nhượng
AFC Wimbledon
19.01.2024
Taylor Joey
Chuyển nhượng
Chatham
19.12.2023
O'Toole Rob
Chuyển nhượng
Burgess Hill
14.12.2023
Tutt Cameron
Cho mượn
Worthing
12.12.2023
Nandhra Joshua
Chuyển nhượng
24.11.2023
Harris Charlie
Cầu thủ Tự do
Horsham FC
06.09.2023
Kayani Imram
Cầu thủ Tự do
Dover
11.08.2023
Collins Louis
Cầu thủ Tự do
Tonbridge
05.07.2023
Cody Connor
Cầu thủ Tự do
Chichester
03.07.2023
Walker Charlie
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
07.02.2024
Dixon Jack
Chuyển nhượng
Hastings
14.01.2024
Tutt Cameron
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Worthing
27.11.2023
Collins Louis
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
29.08.2023
Robinson Luke
Cầu thủ Tự do
Glacis United