Chuyển nhượng Vlasim 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Sarr Ibrahima
Trở về từ hợp đồng cho mượn
D. Kubin
30.06.2024
Nogha Raymond
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nkufo
30.06.2024
Osuagwu Victor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Planka David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Beranek David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kolin
30.06.2024
Biegon Erik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Vachousek Tadeas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Teplice
30.06.2024
Simecek Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Myjava
30.06.2024
Vagner Matyas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Lacik Barnabas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vyskov
30.06.2024
Subert Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Kneifel Jonas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Kurka Petr
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Heppner Petr
Cầu thủ Tự do
Taborsko
30.06.2024
Pikul Bartosz
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Sarr Ibrahima
Trở về từ hợp đồng cho mượn
D. Kubin
30.06.2024
Beranek David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kolin
30.06.2024
Simecek Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Myjava
30.06.2024
Nogha Raymond
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nkufo
30.06.2024
Osuagwu Victor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Planka David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Biegon Erik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Vachousek Tadeas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Teplice
30.06.2024
Vagner Matyas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Lacik Barnabas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vyskov
30.06.2024
Subert Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Kneifel Jonas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Slavia Prague
30.06.2024
Kurka Petr
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Heppner Petr
Cầu thủ Tự do
Taborsko