Chuyển nhượng Vitesse 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
06.07.2024
Buitink Thomas
Cầu thủ Tự do
Zwolle
30.06.2024
Nieuwenhuijs Luc
Chuyển nhượng
Nijmegen
30.06.2024
Hadj Moussa Anis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Patro Eisden
30.06.2024
Meerdink Mexx
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AZ Alkmaar
30.06.2024
Mazilu Adrian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
30.06.2024
Altena Jordi
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Voelkerling Persson Joel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lecce
30.06.2024
Aaronson Paxten
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eintracht Frankfurt
30.06.2024
Huisman Daan
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Boutrah Amine
Cầu thủ Tự do
Bastia
30.06.2024
Kozlowski Kacper
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
30.06.2024
Fofana Fode
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PSV
30.06.2024
Oroz Dominik
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Hendriks Ramon
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Feyenoord
30.06.2024
Domgjoni Toni
Cầu thủ Tự do
06.07.2024
Buitink Thomas
Cầu thủ Tự do
Zwolle
30.06.2024
Nieuwenhuijs Luc
Chuyển nhượng
Nijmegen
30.06.2024
Hadj Moussa Anis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Patro Eisden
30.06.2024
Meerdink Mexx
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AZ Alkmaar
30.06.2024
Mazilu Adrian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
30.06.2024
Altena Jordi
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Voelkerling Persson Joel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lecce
30.06.2024
Aaronson Paxten
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eintracht Frankfurt
30.06.2024
Huisman Daan
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Boutrah Amine
Cầu thủ Tự do
Bastia
30.06.2024
Kozlowski Kacper
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
30.06.2024
Fofana Fode
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PSV
30.06.2024
Oroz Dominik
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Hendriks Ramon
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Feyenoord