Chuyển nhượng Venezuela 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.12.1997
Borrero Eduardo
Kết thúc Sự nghiệp
01.01.1996
Borrero Eduardo
Chuyển nhượng
01.01.1996
Borrero Eduardo
Chuyển nhượng