Chuyển nhượng Valle Egues 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Sola Javier
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Subiza
30.01.2024
Burusco Inigo
Cầu thủ Tự do
Mutilvera
01.09.2023
Diaz Montes Miguel
Chuyển nhượng
Racing Rioja
28.08.2023
Sola Javier
Cho mượn
Subiza
24.08.2023
Astrain Ander
Cầu thủ Tự do
23.08.2023
Grande Pablo
Cầu thủ Tự do
22.08.2023
Retegui Oier
Cầu thủ Tự do
AD San Juan
18.08.2023
Garcia Fermin
Cầu thủ Tự do
18.08.2023
Pagola Julen
Cầu thủ Tự do
Gimnastica Segoviana
17.08.2023
Satrustegui Fernando
Cầu thủ Tự do
Pena
01.01.2023
Lopez Sergio
Chuyển nhượng
Mutilvera
01.07.2022
Teres Hugo
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Lecumberri Izan
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Santano Adrian
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Arroki Ibai
Cầu thủ Tự do
Izarra
30.01.2024
Burusco Inigo
Cầu thủ Tự do
Mutilvera
01.09.2023
Diaz Montes Miguel
Chuyển nhượng
Racing Rioja
28.08.2023
Sola Javier
Cho mượn
Subiza
24.08.2023
Astrain Ander
Cầu thủ Tự do
23.08.2023
Grande Pablo
Cầu thủ Tự do
22.08.2023
Retegui Oier
Cầu thủ Tự do
AD San Juan
18.08.2023
Garcia Fermin
Cầu thủ Tự do
18.08.2023
Pagola Julen
Cầu thủ Tự do
Gimnastica Segoviana
17.08.2023
Satrustegui Fernando
Cầu thủ Tự do
Pena
01.01.2023
Lopez Sergio
Chuyển nhượng
Mutilvera
01.07.2022
Teres Hugo
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Lecumberri Izan
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Santano Adrian
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Arroki Ibai
Cầu thủ Tự do
Izarra