Chuyển nhượng V-Varen Nagasaki 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
02.04.2024
Naruse Shumpei
Cho mượn
Nagoya Grampus
26.03.2024
Diop Serigne
Cho mượn
Yamaga
07.03.2024
Joppu Serinsariu
Chuyển nhượng
Yamaga
22.02.2024
Caio
Cầu thủ Tự do
CRB
01.02.2024
Moyo Malcolm
Cầu thủ Tự do
Hosei
01.02.2024
Nishimura Ren
Chuyển nhượng
01.02.2024
Obuchi Raiju
Cho mượn
Tegevajaro Miyazaki
01.02.2024
Tanaka Hayato
Cho mượn
Kashiwa Reysol
01.02.2024
Wakahara Tomoya
Cho mượn
Kyoto
31.01.2024
Moyo Malcolm
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hosei
31.01.2024
Satsukida Seiya
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reilac Shiga
31.01.2024
Muramatsu Kota
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Giravanz Kitakyushu
31.01.2024
Muramatsu Kota
Chuyển nhượng
Blaublitz
31.01.2024
Hatano Go
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Tokyo
26.01.2024
Gutierrez Carlos
Cầu thủ Tự do
Huesca
02.04.2024
Naruse Shumpei
Cho mượn
Nagoya Grampus
01.02.2024
Moyo Malcolm
Cầu thủ Tự do
Hosei
01.02.2024
Nishimura Ren
Chuyển nhượng
01.02.2024
Tanaka Hayato
Cho mượn
Kashiwa Reysol
01.02.2024
Wakahara Tomoya
Cho mượn
Kyoto
31.01.2024
Satsukida Seiya
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reilac Shiga
31.01.2024
Muramatsu Kota
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Giravanz Kitakyushu
26.03.2024
Diop Serigne
Cho mượn
Yamaga
07.03.2024
Joppu Serinsariu
Chuyển nhượng
Yamaga
22.02.2024
Caio
Cầu thủ Tự do
CRB
01.02.2024
Obuchi Raiju
Cho mượn
Tegevajaro Miyazaki
31.01.2024
Moyo Malcolm
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hosei
31.01.2024
Muramatsu Kota
Chuyển nhượng
Blaublitz
31.01.2024
Hatano Go
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Tokyo