Chuyển nhượng The Strongest 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
24.02.2024
Romero Eynar
Chuyển nhượng
19.02.2024
Diez Roberto
Cầu thủ Tự do
Oriente Petrolero
19.02.2024
Altamirano Sebastian
Chuyển nhượng
14.02.2024
Flores Jose
Chuyển nhượng
Royal Pari
03.02.2024
Caire Maximiliano
Chuyển nhượng
Oriente Petrolero
25.01.2024
Valda Denilson
Chuyển nhượng
Independiente
24.01.2024
Arano Cristian Paul
Chuyển nhượng
Tomayapo
19.01.2024
Carrasco Jose
Chuyển nhượng
Nacional Potosi
13.01.2024
Pedraza Pablo
Chuyển nhượng
Al Quwa Al Jawiya
09.01.2024
Cuellar Victor
Cầu thủ Tự do
Nacional Potosi
09.01.2024
Amoroso Joel
Cầu thủ Tự do
Royal Pari
08.01.2024
Rojas Daniel
Chuyển nhượng
Oriente Petrolero
08.01.2024
Bryan Angulo
Chuyển nhượng
Emelec
07.01.2024
Garcia John
Cầu thủ Tự do
Oriente Petrolero
01.01.2024
Enoumba Marc
Chuyển nhượng
Royal Pari
24.02.2024
Romero Eynar
Chuyển nhượng
19.02.2024
Altamirano Sebastian
Chuyển nhượng
03.02.2024
Caire Maximiliano
Chuyển nhượng
Oriente Petrolero
09.01.2024
Cuellar Victor
Cầu thủ Tự do
Nacional Potosi
09.01.2024
Amoroso Joel
Cầu thủ Tự do
Royal Pari
08.01.2024
Rojas Daniel
Chuyển nhượng
Oriente Petrolero
08.01.2024
Bryan Angulo
Chuyển nhượng
Emelec
01.01.2024
Enoumba Marc
Chuyển nhượng
Royal Pari
19.02.2024
Diez Roberto
Cầu thủ Tự do
Oriente Petrolero
14.02.2024
Flores Jose
Chuyển nhượng
Royal Pari
25.01.2024
Valda Denilson
Chuyển nhượng
Independiente
24.01.2024
Arano Cristian Paul
Chuyển nhượng
Tomayapo
19.01.2024
Carrasco Jose
Chuyển nhượng
Nacional Potosi
13.01.2024
Pedraza Pablo
Chuyển nhượng
Al Quwa Al Jawiya