Chuyển nhượng Swansea 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.07.2024
Wood Nathan
Chuyển nhượng
Southampton
02.07.2024
Yates Jerry
Cho mượn
Derby
30.06.2024
Tjoe a On Nathan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Heerenveen
30.06.2024
Ogbeta Nathaniel
Cầu thủ Tự do
Plymouth
30.06.2024
Placheta Przemyslaw
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Walsh Liam
Cầu thủ Tự do
31.05.2024
McFayden Lincoln
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Penybont
31.05.2024
Sagoe Jr Charles
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arsenal
31.05.2024
Rushworth Carl
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
31.05.2024
Blythe Benjamin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barry
31.05.2024
Patino Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arsenal
31.05.2024
Humphreys Bashir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Chelsea
31.05.2024
Ashby Harrison
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Newcastle
31.05.2024
Ogbeta Nathaniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bolton
31.05.2024
Pedersen Kristian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sheffield Wed
30.06.2024
Tjoe a On Nathan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Heerenveen
31.05.2024
McFayden Lincoln
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Penybont
31.05.2024
Blythe Benjamin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barry
31.05.2024
Ogbeta Nathaniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bolton
31.05.2024
Pedersen Kristian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sheffield Wed
04.07.2024
Wood Nathan
Chuyển nhượng
Southampton
02.07.2024
Yates Jerry
Cho mượn
Derby
30.06.2024
Ogbeta Nathaniel
Cầu thủ Tự do
Plymouth
30.06.2024
Placheta Przemyslaw
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Walsh Liam
Cầu thủ Tự do
31.05.2024
Sagoe Jr Charles
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arsenal
31.05.2024
Rushworth Carl
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Brighton
31.05.2024
Patino Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arsenal
31.05.2024
Humphreys Bashir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Chelsea