Chuyển nhượng Sutton 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
28.02.2024
Fadahunsi Tope
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hampton & Richmond
26.02.2024
Kerbey Matthew
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hendon
23.02.2024
Roberts Sam
Chuyển nhượng
Salisbury
29.01.2024
Williams Jay
Chuyển nhượng
Fulham
25.01.2024
Duke-McKenna Stephen
Cho mượn
QPR
23.01.2024
Fadahunsi Tope
Cho mượn
Hampton & Richmond
20.01.2024
O'Brien Aiden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Shrewsbury
19.01.2024
Kasimu Hisham
Cho mượn
Farnborough
18.01.2024
Moore Deon
Chuyển nhượng
Lewes
15.01.2024
Adom-Malaki Sashiel
Cho mượn
Millwall
15.01.2024
Sanderson Oliver
Cho mượn
Fulham
11.01.2024
Lakin Charlie
Cho mượn
Burton
10.01.2024
Gape Dominic
Cầu thủ Tự do
Northampton
09.01.2024
Pereira Dion
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Luton
01.01.2024
Bughail-Mellor D'Mani
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Wycombe
28.02.2024
Fadahunsi Tope
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hampton & Richmond
26.02.2024
Kerbey Matthew
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hendon
23.02.2024
Roberts Sam
Chuyển nhượng
Salisbury
29.01.2024
Williams Jay
Chuyển nhượng
Fulham
25.01.2024
Duke-McKenna Stephen
Cho mượn
QPR
18.01.2024
Moore Deon
Chuyển nhượng
Lewes
15.01.2024
Adom-Malaki Sashiel
Cho mượn
Millwall
15.01.2024
Sanderson Oliver
Cho mượn
Fulham
11.01.2024
Lakin Charlie
Cho mượn
Burton
23.01.2024
Fadahunsi Tope
Cho mượn
Hampton & Richmond
20.01.2024
O'Brien Aiden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Shrewsbury
19.01.2024
Kasimu Hisham
Cho mượn
Farnborough
10.01.2024
Gape Dominic
Cầu thủ Tự do
Northampton
09.01.2024
Pereira Dion
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Luton