Chuyển nhượng Stoke 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Bocat Eric
Chuyển nhượng
St. Truiden
01.07.2024
Campbell Tyrese
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Wesley
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Johansson Viktor
Chuyển nhượng
Rotherham
01.07.2024
Gibson Benjamin
Cầu thủ Tự do
Norwich
30.06.2024
Singh Sonny
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Baker Matthew
Cầu thủ Tự do
Newport
30.06.2024
Noukeu Blondy
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Wright-Phillips D'Margio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Beerschot VA
30.06.2024
Wright-Phillips D'Margio
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Edwards Thomas
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Clark Ciaran
Cầu thủ Tự do
27.06.2024
Sparrow Tom
Cầu thủ Tự do
Motherwell
31.05.2024
Singh Sonny
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Woking
31.05.2024
Tezgel Emre
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
01.07.2024
Bocat Eric
Chuyển nhượng
St. Truiden
01.07.2024
Johansson Viktor
Chuyển nhượng
Rotherham
01.07.2024
Gibson Benjamin
Cầu thủ Tự do
Norwich
30.06.2024
Wright-Phillips D'Margio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Beerschot VA
31.05.2024
Singh Sonny
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Woking
31.05.2024
Tezgel Emre
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
01.07.2024
Campbell Tyrese
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Wesley
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Singh Sonny
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Baker Matthew
Cầu thủ Tự do
Newport
30.06.2024
Noukeu Blondy
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Wright-Phillips D'Margio
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Edwards Thomas
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Clark Ciaran
Cầu thủ Tự do