Chuyển nhượng Stiinta Miroslava 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
28.02.2024
Gau Alexandru
Cầu thủ Tự do
Balti
26.02.2024
Cazacu Daniel
Cho mượn
Brodoc
26.02.2024
Finica Enrichi
Cầu thủ Tự do
Alexandria
16.02.2024
Thon Dani
Cầu thủ Tự do
Vyskov
15.02.2024
Brinza Ianos
Cầu thủ Tự do
Alexandria
10.02.2024
Ntoya Josue
Cầu thủ Tự do
Terbuni
25.07.2023
Niamtu Robert
Cho mượn
Poli Iasi
25.07.2023
Gau Alexandru
Cầu thủ Tự do
Poli Iasi
01.07.2023
Nemtanu Cosmin
Cầu thủ Tự do
Ceahlaul
30.06.2023
Deac Darius
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Poli Iasi
30.06.2023
Ungurenasu Dragos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Poli Iasi
11.01.2023
Tchassem Franck
Cầu thủ Tự do
Viitorul Daesti
01.01.2023
Deac Darius
Cho mượn
Poli Iasi
01.01.2023
Ungurenasu Dragos
Cho mượn
Poli Iasi
01.08.2022
Ayemantey Abraham
Chuyển nhượng
26.02.2024
Finica Enrichi
Cầu thủ Tự do
Alexandria
16.02.2024
Thon Dani
Cầu thủ Tự do
Vyskov
15.02.2024
Brinza Ianos
Cầu thủ Tự do
Alexandria
10.02.2024
Ntoya Josue
Cầu thủ Tự do
Terbuni
25.07.2023
Niamtu Robert
Cho mượn
Poli Iasi
25.07.2023
Gau Alexandru
Cầu thủ Tự do
Poli Iasi
01.07.2023
Nemtanu Cosmin
Cầu thủ Tự do
Ceahlaul
01.01.2023
Deac Darius
Cho mượn
Poli Iasi
01.01.2023
Ungurenasu Dragos
Cho mượn
Poli Iasi
01.08.2022
Ayemantey Abraham
Chuyển nhượng
28.02.2024
Gau Alexandru
Cầu thủ Tự do
Balti
26.02.2024
Cazacu Daniel
Cho mượn
Brodoc
30.06.2023
Deac Darius
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Poli Iasi
30.06.2023
Ungurenasu Dragos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Poli Iasi