• St. Liege Nữ
  • Khu vực:

Chuyển nhượng St. Liege Nữ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
03.05.2024
Ademi Anisa
Chuyển nhượng
01.01.2024
Van Belle Shari
Chuyển nhượng
Gent Nữ
01.12.2023
De Win Gisele
Chuyển nhượng
13.09.2023
Rosala Marine
Chuyển nhượng
Femina Woluwe Nữ
19.08.2023
Toloba Abdulai
Chuyển nhượng
RSC Anderlecht Nữ
21.07.2023
Charlier Ellen
Chuyển nhượng
Femina Woluwe Nữ
16.07.2023
Eijken Lakeesha
Chuyển nhượng
Den Haag Nữ
13.07.2023
O'Riordan Claire
Chuyển nhượng
Celtic Nữ
01.07.2023
Barrett Amber
Chuyển nhượng
Potsdam Nữ
30.06.2023
Gorniak Laura
Cầu thủ Tự do
14.04.2023
Veefkind Linde
Chuyển nhượng
Leuven Nữ
31.01.2023
Janssens Aster
Chuyển nhượng
Aalst Nữ
31.01.2023
De Koker Taika
Chuyển nhượng
Femina Woluwe Nữ
01.01.2023
Rosala Marine
Tự đào tạo
28.10.2022
Eijken Lakeesha
Chuyển nhượng
Gent Nữ
03.05.2024
Ademi Anisa
Chuyển nhượng
01.01.2024
Van Belle Shari
Chuyển nhượng
Gent Nữ
01.12.2023
De Win Gisele
Chuyển nhượng
19.08.2023
Toloba Abdulai
Chuyển nhượng
RSC Anderlecht Nữ
13.07.2023
O'Riordan Claire
Chuyển nhượng
Celtic Nữ
01.07.2023
Barrett Amber
Chuyển nhượng
Potsdam Nữ
14.04.2023
Veefkind Linde
Chuyển nhượng
Leuven Nữ
01.01.2023
Rosala Marine
Tự đào tạo
28.10.2022
Eijken Lakeesha
Chuyển nhượng
Gent Nữ
13.09.2023
Rosala Marine
Chuyển nhượng
Femina Woluwe Nữ
21.07.2023
Charlier Ellen
Chuyển nhượng
Femina Woluwe Nữ
16.07.2023
Eijken Lakeesha
Chuyển nhượng
Den Haag Nữ
30.06.2023
Gorniak Laura
Cầu thủ Tự do
31.01.2023
Janssens Aster
Chuyển nhượng
Aalst Nữ