Chuyển nhượng SK Krumvir 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.01.2024
Parizek Martin
Chuyển nhượng
Start Brno
31.12.2023
Kosulic Lubos
Cầu thủ Tự do
07.08.2020
Kosulic Lubos
Cầu thủ Tự do
Breclav
19.01.2024
Parizek Martin
Chuyển nhượng
Start Brno
07.08.2020
Kosulic Lubos
Cầu thủ Tự do
Breclav