Chuyển nhượng Sierra Leone 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.01.2022
Bangura Samuel
Cầu thủ Tự do
09.01.2022
Morris Solomon Zombo
Cầu thủ Tự do
09.01.2022
Tarawally Ibrahim
Cầu thủ Tự do
09.01.2022
Bangura Samuel
Cầu thủ Tự do
09.01.2022
Morris Solomon Zombo
Cầu thủ Tự do