Chuyển nhượng Retro U20 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.05.2024
Jeronimo
Chuyển nhượng
Vasco da Gama AC
20.04.2024
Cristian
Chuyển nhượng
Nova Mutum U20
01.05.2024
Jeronimo
Chuyển nhượng
Vasco da Gama AC