Chuyển nhượng RB Keflavik 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.02.2024
Mazur Jakub
Cầu thủ Tự do
Oskar Przysucha
28.07.2023
Ippolito Paulo
Chuyển nhượng
Haukar
19.06.2023
Hardarson Jon Kristjan
Chuyển nhượng
Samherjar
07.06.2023
Falcon Juan Ignacio
Cầu thủ Tự do
Kajaanin Haka
11.04.2023
Gluhalic Emil
Cầu thủ Tự do
GG Grindavik
24.03.2023
Colaneri Augusto
Cầu thủ Tự do
Villa Dalmine
03.03.2023
Falcon Juan Ignacio
Cầu thủ Tự do
Tindastoll
22.02.2023
Matoga Maria
Cầu thủ Tự do
Zaglebie
07.02.2023
Arngrimsson Ingimundur
Chuyển nhượng
04.02.2023
Baranowski Mariusz
Chuyển nhượng
04.02.2023
Jaremkiewicz Mateusz
Cầu thủ Tự do
Mosjoen
04.02.2023
Alexandrenne Alexis
Cầu thủ Tự do
Throttur Vogar
04.02.2023
Ippolito Paulo
Cầu thủ Tự do
OTP
21.01.2023
Abdelali Walid
Cầu thủ Tự do
SalPa
01.01.2023
Jaworski Slawomir
Chuyển nhượng
Walce
13.02.2024
Mazur Jakub
Cầu thủ Tự do
Oskar Przysucha
11.04.2023
Gluhalic Emil
Cầu thủ Tự do
GG Grindavik
24.03.2023
Colaneri Augusto
Cầu thủ Tự do
Villa Dalmine
03.03.2023
Falcon Juan Ignacio
Cầu thủ Tự do
Tindastoll
22.02.2023
Matoga Maria
Cầu thủ Tự do
Zaglebie
07.02.2023
Arngrimsson Ingimundur
Chuyển nhượng
04.02.2023
Baranowski Mariusz
Chuyển nhượng
04.02.2023
Jaremkiewicz Mateusz
Cầu thủ Tự do
Mosjoen
04.02.2023
Alexandrenne Alexis
Cầu thủ Tự do
Throttur Vogar
04.02.2023
Ippolito Paulo
Cầu thủ Tự do
OTP
01.01.2023
Jaworski Slawomir
Chuyển nhượng
Walce
28.07.2023
Ippolito Paulo
Chuyển nhượng
Haukar
19.06.2023
Hardarson Jon Kristjan
Chuyển nhượng
Samherjar
07.06.2023
Falcon Juan Ignacio
Cầu thủ Tự do
Kajaanin Haka