Chuyển nhượng Puchov 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Micuda Simon
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Trencin
23.01.2024
Mojzis Adrian
Chuyển nhượng
Zilina
13.01.2024
Klabnik Martin
Cầu thủ Tự do
08.01.2024
Micuda Simon
Cho mượn
Trencin
08.01.2024
Kvocera Milan
Cầu thủ Tự do
Z. Moravce-Vrable
02.01.2024
Letenay Lukas
Chuyển nhượng
Liberec
01.09.2023
Vavrik Juraj
Cho mượn
Zilina
18.08.2023
Janciga Michal
Chuyển nhượng
Zilina B
04.08.2023
Slovak Tobias
Cầu thủ Tự do
Zlin
28.07.2023
Solik Samuel
Chuyển nhượng
Povazska Bystrica
20.07.2023
Biricz Csaba
Cầu thủ Tự do
Pribram
18.07.2023
Levai Luboslav
Chuyển nhượng
Dubnica
18.07.2023
Vavrus Samuel
Chuyển nhượng
Dubnica
10.07.2023
Klabnik Martin
Cầu thủ Tự do
Raca
01.07.2023
Letenay Lukas
Cầu thủ Tự do
Trencin
23.01.2024
Mojzis Adrian
Chuyển nhượng
Zilina
08.01.2024
Micuda Simon
Cho mượn
Trencin
08.01.2024
Kvocera Milan
Cầu thủ Tự do
Z. Moravce-Vrable
01.09.2023
Vavrik Juraj
Cho mượn
Zilina
18.08.2023
Janciga Michal
Chuyển nhượng
Zilina B
18.07.2023
Levai Luboslav
Chuyển nhượng
Dubnica
18.07.2023
Vavrus Samuel
Chuyển nhượng
Dubnica
10.07.2023
Klabnik Martin
Cầu thủ Tự do
Raca
01.07.2023
Letenay Lukas
Cầu thủ Tự do
Trencin
30.06.2024
Micuda Simon
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Trencin
13.01.2024
Klabnik Martin
Cầu thủ Tự do
02.01.2024
Letenay Lukas
Chuyển nhượng
Liberec
04.08.2023
Slovak Tobias
Cầu thủ Tự do
Zlin
28.07.2023
Solik Samuel
Chuyển nhượng
Povazska Bystrica