• Potters Bar
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Potters Bar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.03.2024
Fernandes Valckx
Chuyển nhượng
Bowers & Pitsea
01.03.2024
Watson Jordan
Chuyển nhượng
Heaton Stannington
23.02.2024
Aidoo Kasim
Cầu thủ Tự do
Haringey
01.02.2024
Anderson Jermaine
Chuyển nhượng
Hashtag
27.01.2024
Cojocarel Shane
Chuyển nhượng
Northwood
16.01.2024
McLean Chevron
Cầu thủ Tự do
Cheshunt
08.12.2023
Goather-Braithwaite Darnell
Cầu thủ Tự do
Kingstonian
25.11.2023
Adaja Lateef
Chuyển nhượng
Bromley
17.11.2023
Currie Isaac
Chuyển nhượng
Guiseley
04.11.2023
Hicks David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stevenage
24.10.2023
Jessop Max
Chuyển nhượng
Welwyn Garden
13.10.2023
Babalola Temi
Chuyển nhượng
Aveley
10.10.2023
McLean Chevron
Cầu thủ Tự do
Cheshunt
04.10.2023
Hicks David
Cho mượn
Stevenage
01.09.2023
Bello Oreofe
Cho mượn
Dover
14.03.2024
Fernandes Valckx
Chuyển nhượng
Bowers & Pitsea
01.03.2024
Watson Jordan
Chuyển nhượng
Heaton Stannington
23.02.2024
Aidoo Kasim
Cầu thủ Tự do
Haringey
27.01.2024
Cojocarel Shane
Chuyển nhượng
Northwood
08.12.2023
Goather-Braithwaite Darnell
Cầu thủ Tự do
Kingstonian
25.11.2023
Adaja Lateef
Chuyển nhượng
Bromley
17.11.2023
Currie Isaac
Chuyển nhượng
Guiseley
24.10.2023
Jessop Max
Chuyển nhượng
Welwyn Garden
13.10.2023
Babalola Temi
Chuyển nhượng
Aveley
10.10.2023
McLean Chevron
Cầu thủ Tự do
Cheshunt
04.10.2023
Hicks David
Cho mượn
Stevenage
01.09.2023
Bello Oreofe
Cho mượn
Dover
01.02.2024
Anderson Jermaine
Chuyển nhượng
Hashtag
16.01.2024
McLean Chevron
Cầu thủ Tự do
Cheshunt