• Portland Timbers
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Portland Timbers 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
05.07.2024
Enriquez Victor
Tự đào tạo
09.04.2024
Griffiths Reo
Chuyển nhượng
Wealdstone
20.03.2024
Rodriguez Portillo Jonathan Javier
Chuyển nhượng
Club America
19.03.2024
Ivacic Aljaz
Cầu thủ Tự do
New England Revolution
16.03.2024
Zellefrow Ryan
Chuyển nhượng
Philadelphia Union
14.03.2024
Bunbury Mataeo
Chuyển nhượng
Birmingham
14.03.2024
Rad Kaveh
Cầu thủ Tự do
Hartford Athletic
01.02.2024
Rasmussen Justin
Cầu thủ Tự do
Oakland Roots
29.01.2024
Bingham David
Cầu thủ Tự do
Charlotte
27.01.2024
Rea Sean
Cầu thủ Tự do
17.01.2024
Caliskan Noel
Cầu thủ Tự do
Real Salt Lake
17.01.2024
Crepeau Maxime
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
16.01.2024
Gutierrez Diego
Cầu thủ Tự do
Charleston
14.01.2024
Acosta Bryan
Cầu thủ Tự do
Gaziantep
05.01.2024
Muse Trey
Chuyển nhượng
Charleston
05.07.2024
Enriquez Victor
Tự đào tạo
09.04.2024
Griffiths Reo
Chuyển nhượng
Wealdstone
20.03.2024
Rodriguez Portillo Jonathan Javier
Chuyển nhượng
Club America
14.03.2024
Bunbury Mataeo
Chuyển nhượng
Birmingham
14.03.2024
Rad Kaveh
Cầu thủ Tự do
Hartford Athletic
17.01.2024
Crepeau Maxime
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
05.01.2024
Muse Trey
Chuyển nhượng
Charleston
19.03.2024
Ivacic Aljaz
Cầu thủ Tự do
New England Revolution
16.03.2024
Zellefrow Ryan
Chuyển nhượng
Philadelphia Union
01.02.2024
Rasmussen Justin
Cầu thủ Tự do
Oakland Roots
29.01.2024
Bingham David
Cầu thủ Tự do
Charlotte
27.01.2024
Rea Sean
Cầu thủ Tự do
17.01.2024
Caliskan Noel
Cầu thủ Tự do
Real Salt Lake
16.01.2024
Gutierrez Diego
Cầu thủ Tự do
Charleston