• Peterborough Sports
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Peterborough Sports 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Ahui Elicha
Cho mượn
Lincoln
01.02.2024
McAuley Rory
Cầu thủ Tự do
Bedford
29.01.2024
Sembie-Ferris Dion
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Scunthorpe
12.01.2024
Cann Hayden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lincoln
31.12.2023
Gallagher Oisin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lincoln
28.10.2023
Sembie-Ferris Dion
Cho mượn
Scunthorpe
13.10.2023
Gallagher Oisin
Cho mượn
Lincoln
06.10.2023
Kaine Felix
Chuyển nhượng
Darlington
03.09.2023
Meyer Cuba
Cầu thủ Tự do
22.07.2023
Cann Hayden
Cho mượn
Lincoln
01.07.2023
Fox Ashton
Cho mượn
Peterborough
01.07.2023
Kennedy Connor
Cầu thủ Tự do
Harborough
01.07.2023
Fowkes Ben
Cầu thủ Tự do
Leiston
01.07.2023
Tootle Matt
Cầu thủ Tự do
Grantham
01.07.2023
Steele Luke
Cầu thủ Tự do
Deeping
01.02.2024
Ahui Elicha
Cho mượn
Lincoln
01.02.2024
McAuley Rory
Cầu thủ Tự do
Bedford
28.10.2023
Sembie-Ferris Dion
Cho mượn
Scunthorpe
13.10.2023
Gallagher Oisin
Cho mượn
Lincoln
06.10.2023
Kaine Felix
Chuyển nhượng
Darlington
03.09.2023
Meyer Cuba
Cầu thủ Tự do
22.07.2023
Cann Hayden
Cho mượn
Lincoln
01.07.2023
Fox Ashton
Cho mượn
Peterborough
01.07.2023
Fowkes Ben
Cầu thủ Tự do
Leiston
01.07.2023
Tootle Matt
Cầu thủ Tự do
Grantham
01.07.2023
Steele Luke
Cầu thủ Tự do
Deeping
29.01.2024
Sembie-Ferris Dion
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Scunthorpe
12.01.2024
Cann Hayden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lincoln
31.12.2023
Gallagher Oisin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lincoln