Chuyển nhượng Ouriense Nữ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
16.02.2024
Mambolambo Eliane
Chuyển nhượng
01.01.2024
Godoi
Chuyển nhượng
31.12.2023
Bruna
Chuyển nhượng
America Mineiro Nữ
01.09.2023
Swenson Kelli
Chuyển nhượng
Vllaznia Nữ
26.07.2023
Dos Santos Brasil Sara
Chuyển nhượng
Famalicao Nữ
01.07.2023
da Cruz Licia
Chuyển nhượng
01.07.2023
Canico Margarida
Chuyển nhượng
01.07.2023
Eliadis Tiffany
Chuyển nhượng
Melbourne Victory Nữ
01.07.2022
Cunha Melanie
Chuyển nhượng
01.07.2022
Oliveira Ana
Cầu thủ Tự do
01.07.2021
Dos Santos Brasil Sara
Chuyển nhượng
Braga Nữ
30.06.2021
Fartaria Flavia Rosario
Chuyển nhượng
Birkirkara Nữ
30.06.2017
Pinto Fatima
Chuyển nhượng
Sporting Nữ
30.06.2016
Marchao Joana
Chuyển nhượng
Sporting Nữ
30.06.2015
Pisco
Chuyển nhượng
Costa Adeje Tenerife Nữ
16.02.2024
Mambolambo Eliane
Chuyển nhượng
01.01.2024
Godoi
Chuyển nhượng
01.09.2023
Swenson Kelli
Chuyển nhượng
Vllaznia Nữ
01.07.2023
da Cruz Licia
Chuyển nhượng
01.07.2023
Canico Margarida
Chuyển nhượng
01.07.2023
Eliadis Tiffany
Chuyển nhượng
Melbourne Victory Nữ
01.07.2022
Cunha Melanie
Chuyển nhượng
01.07.2022
Oliveira Ana
Cầu thủ Tự do
01.07.2021
Dos Santos Brasil Sara
Chuyển nhượng
Braga Nữ
31.12.2023
Bruna
Chuyển nhượng
America Mineiro Nữ
26.07.2023
Dos Santos Brasil Sara
Chuyển nhượng
Famalicao Nữ
30.06.2021
Fartaria Flavia Rosario
Chuyển nhượng
Birkirkara Nữ
30.06.2017
Pinto Fatima
Chuyển nhượng
Sporting Nữ
30.06.2016
Marchao Joana
Chuyển nhượng
Sporting Nữ