Chuyển nhượng Opava 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Helesic Matej
Cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Yahaya Mohammed
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Gorcica Adam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Frydek-Mistek
30.06.2024
Janjus Teodor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Frydek-Mistek
30.06.2024
Vincour Tomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kromeriz
30.06.2024
Helebrand Matej
Cầu thủ Tự do
Z. Moravce-Vrable
30.06.2024
Prichystal Jakub
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sigma Olomouc
26.06.2024
Muzik Ladislav
Chuyển nhượng
Bohemians
29.03.2024
Dostal Radim
Chuyển nhượng
Zlinsko
22.02.2024
Yahaya Mohammed
Cho mượn
FK Pardubice
22.02.2024
Vincour Tomas
Cho mượn
Kromeriz
20.02.2024
Yahaya Mohammed
Chuyển nhượng
FK Pardubice
15.02.2024
Fojticek Alex
Cầu thủ Tự do
Presov
13.02.2024
Srubek Jaromir
Chuyển nhượng
Slovacko
12.02.2024
Jun-Hyeong Kim
Chuyển nhượng
Velvary
01.07.2024
Helesic Matej
Cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Gorcica Adam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Frydek-Mistek
30.06.2024
Janjus Teodor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Frydek-Mistek
30.06.2024
Vincour Tomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kromeriz
26.06.2024
Muzik Ladislav
Chuyển nhượng
Bohemians
22.02.2024
Yahaya Mohammed
Cho mượn
FK Pardubice
13.02.2024
Srubek Jaromir
Chuyển nhượng
Slovacko
12.02.2024
Jun-Hyeong Kim
Chuyển nhượng
Velvary
30.06.2024
Yahaya Mohammed
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FK Pardubice
30.06.2024
Helebrand Matej
Cầu thủ Tự do
Z. Moravce-Vrable
30.06.2024
Prichystal Jakub
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sigma Olomouc
29.03.2024
Dostal Radim
Chuyển nhượng
Zlinsko
22.02.2024
Vincour Tomas
Cho mượn
Kromeriz
20.02.2024
Yahaya Mohammed
Chuyển nhượng
FK Pardubice