Chuyển nhượng Oman Club 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
17.04.2024
Al-Rawahi Nasser
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
31.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
29.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
03.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
27.01.2024
Aggar Oussama
Chuyển nhượng
El Bayadh
21.01.2024
Al Hinai Hosni
Chuyển nhượng
El Ismaily
08.01.2024
Marong Nuha
Cầu thủ Tự do
Baleares
23.08.2023
Marong Nuha
Cầu thủ Tự do
Kelantan
16.08.2023
Al Balushi Ali
Chuyển nhượng
18.07.2023
Al-Maskri
Chuyển nhượng
10.07.2023
Al Hinai Hosni
Chuyển nhượng
Al-Bashaeer
01.07.2023
Azochukwu Emmanuel
Chuyển nhượng
30.06.2023
Al Jabri Dawood
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Al Ajmi Azim Abdul
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
05.02.2023
Koita Bachibou
Chuyển nhượng
Andrezieux
17.04.2024
Al-Rawahi Nasser
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
31.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
03.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
27.01.2024
Aggar Oussama
Chuyển nhượng
El Bayadh
23.08.2023
Marong Nuha
Cầu thủ Tự do
Kelantan
16.08.2023
Al Balushi Ali
Chuyển nhượng
18.07.2023
Al-Maskri
Chuyển nhượng
10.07.2023
Al Hinai Hosni
Chuyển nhượng
Al-Bashaeer
01.07.2023
Azochukwu Emmanuel
Chuyển nhượng
05.02.2023
Koita Bachibou
Chuyển nhượng
Andrezieux
29.03.2024
Al Ghafri Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
21.01.2024
Al Hinai Hosni
Chuyển nhượng
El Ismaily
08.01.2024
Marong Nuha
Cầu thủ Tự do
Baleares
30.06.2023
Al Jabri Dawood
Cầu thủ Tự do