Chuyển nhượng Oleksandriya 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
07.07.2024
Shabanov Artem
Cầu thủ Tự do
Zhytomyr
05.07.2024
Galoyan Simon
Cầu thủ Tự do
Kremin
02.07.2024
Julio Madison
Cầu thủ Tự do
LDU Quito
30.06.2024
Garkavenko Denys
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bukovyna
30.06.2024
Sigeev Kyrylo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Shakhtar Donetsk
30.06.2024
Gunichev Yegor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Minaj
30.06.2024
Kobzar Bogdan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Podillya Khmelnytskyi
30.06.2024
Mykhaylenko Mykola
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dyn. Kyiv
30.06.2024
De
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Mariehamn
30.06.2024
Avagymyan Artur
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ch. Odesa
30.06.2024
Kovalets Kyrylo
Cầu thủ Tự do
29.06.2024
Kulakovskyi Artem
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vorskla Poltava
11.03.2024
Kobzar Bogdan
Cho mượn
Podillya Khmelnytskyi
10.03.2024
Kobzar Bogdan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dinaz Vyshgorod
19.01.2024
De
Cho mượn
Mariehamn
07.07.2024
Shabanov Artem
Cầu thủ Tự do
Zhytomyr
05.07.2024
Galoyan Simon
Cầu thủ Tự do
Kremin
30.06.2024
Garkavenko Denys
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bukovyna
30.06.2024
Gunichev Yegor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Minaj
30.06.2024
Kobzar Bogdan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Podillya Khmelnytskyi
30.06.2024
Avagymyan Artur
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ch. Odesa
10.03.2024
Kobzar Bogdan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dinaz Vyshgorod
19.01.2024
De
Cho mượn
Mariehamn
02.07.2024
Julio Madison
Cầu thủ Tự do
LDU Quito
30.06.2024
Sigeev Kyrylo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Shakhtar Donetsk
30.06.2024
Mykhaylenko Mykola
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dyn. Kyiv
30.06.2024
De
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Mariehamn
30.06.2024
Kovalets Kyrylo
Cầu thủ Tự do
29.06.2024
Kulakovskyi Artem
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vorskla Poltava