Chuyển nhượng O. Ljubljana 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Bristric Admir
Cho mượn
Zhytomyr
01.07.2024
Caciel Benjika
Cầu thủ Tự do
Wurzburger Kickers
30.06.2024
Kasa Redi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Egnatia
30.06.2024
Posavec Ivan
Cầu thủ Tự do
Zrinjski
31.05.2024
Maksimovic Tihomir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bravo
15.02.2024
Durdov Ivan
Chuyển nhượng
Oostende
11.02.2024
Mijailovic Marko
Cầu thủ Tự do
Sp. Subotica
08.02.2024
Rui Pedro
Chuyển nhượng
Hatayspor
05.02.2024
Estrada Pascal
Chuyển nhượng
Altach
17.01.2024
Marin Antonio
Chuyển nhượng
D. Zagreb
15.01.2024
Maksimovic Tihomir
Cho mượn
Bravo
15.01.2024
Maksimovic Tihomir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
NK Krka
08.01.2024
Gavric Nemanja
Cầu thủ Tự do
Radomlje
01.01.2024
Fink Gal
Cầu thủ Tự do
Bravo
31.12.2023
Krefl Aljaz
Cầu thủ Tự do
Celje
01.07.2024
Caciel Benjika
Cầu thủ Tự do
Wurzburger Kickers
31.05.2024
Maksimovic Tihomir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bravo
15.02.2024
Durdov Ivan
Chuyển nhượng
Oostende
17.01.2024
Marin Antonio
Chuyển nhượng
D. Zagreb
15.01.2024
Maksimovic Tihomir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
NK Krka
01.01.2024
Fink Gal
Cầu thủ Tự do
Bravo
01.07.2024
Bristric Admir
Cho mượn
Zhytomyr
30.06.2024
Kasa Redi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Egnatia
30.06.2024
Posavec Ivan
Cầu thủ Tự do
Zrinjski
11.02.2024
Mijailovic Marko
Cầu thủ Tự do
Sp. Subotica
08.02.2024
Rui Pedro
Chuyển nhượng
Hatayspor
05.02.2024
Estrada Pascal
Chuyển nhượng
Altach
15.01.2024
Maksimovic Tihomir
Cho mượn
Bravo
08.01.2024
Gavric Nemanja
Cầu thủ Tự do
Radomlje