Chuyển nhượng Nordsjaelland 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Lykke William
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hillerod
30.06.2024
Agnero Yannick
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
30.06.2024
Engdahl Ben
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
30.06.2024
Coulibaly Lasso
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Randers FC
30.06.2024
Coulibaly Lasso
Chuyển nhượng
Auxerre
30.06.2024
Schjelderup Andreas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Benfica
30.06.2024
Rasmussen Christian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ajax
30.06.2024
Diomande Mohammed
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rangers
30.06.2024
Diomande Mohammed
Chuyển nhượng
Rangers
30.06.2024
Hojbjerre-Thomsen Hektor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
22.05.2024
Nene Levy
Chuyển nhượng
Right to Dream
04.04.2024
Ruiter Robbin
Kết thúc Sự nghiệp
29.03.2024
Nielsen Villads
Chuyển nhượng
Bodo/Glimt
26.03.2024
Rydell Aaron
Chuyển nhượng
AIK
10.03.2024
Barslund Kaare
Chuyển nhượng
Brommapojkarna
30.06.2024
Lykke William
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hillerod
30.06.2024
Agnero Yannick
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
30.06.2024
Engdahl Ben
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
30.06.2024
Coulibaly Lasso
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Randers FC
30.06.2024
Diomande Mohammed
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rangers
30.06.2024
Hojbjerre-Thomsen Hektor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Helsingor
22.05.2024
Nene Levy
Chuyển nhượng
Right to Dream
30.06.2024
Coulibaly Lasso
Chuyển nhượng
Auxerre
30.06.2024
Schjelderup Andreas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Benfica
30.06.2024
Rasmussen Christian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ajax
30.06.2024
Diomande Mohammed
Chuyển nhượng
Rangers
04.04.2024
Ruiter Robbin
Kết thúc Sự nghiệp
29.03.2024
Nielsen Villads
Chuyển nhượng
Bodo/Glimt
26.03.2024
Rydell Aaron
Chuyển nhượng
AIK