Chuyển nhượng Newry City 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
05.02.2024
Hughes Daniel
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
O'Brien Alex
Cầu thủ Tự do
Bohemians
31.01.2024
McCaffrey Francis
Cầu thủ Tự do
Warrenpoint
25.01.2024
Newell Lee
Chuyển nhượng
Ards
19.01.2024
McDonagh Jamie
Cho mượn
Cliftonville
17.01.2024
Martin Andy
Chuyển nhượng
Banbridge
16.01.2024
Healy Brian
Cho mượn
Ballyclare
12.01.2024
Mitchell Conor
Chuyển nhượng
Dungannon
11.01.2024
Doyle Brandon
Cho mượn
Crusaders
01.01.2024
Ball Steven
Chuyển nhượng
Warrenpoint
15.08.2023
Magennis Aron
Chuyển nhượng
28.07.2023
Poynton Georgie
Cầu thủ Tự do
Glebe North
22.07.2023
Adeyemo Ola
Cầu thủ Tự do
Longford
12.07.2023
Murphy Tom
Cầu thủ Tự do
Crusaders
07.07.2023
Newell Lee
Cầu thủ Tự do
Rathfriland
01.02.2024
O'Brien Alex
Cầu thủ Tự do
Bohemians
31.01.2024
McCaffrey Francis
Cầu thủ Tự do
Warrenpoint
19.01.2024
McDonagh Jamie
Cho mượn
Cliftonville
12.01.2024
Mitchell Conor
Chuyển nhượng
Dungannon
11.01.2024
Doyle Brandon
Cho mượn
Crusaders
01.01.2024
Ball Steven
Chuyển nhượng
Warrenpoint
15.08.2023
Magennis Aron
Chuyển nhượng
28.07.2023
Poynton Georgie
Cầu thủ Tự do
Glebe North
12.07.2023
Murphy Tom
Cầu thủ Tự do
Crusaders
07.07.2023
Newell Lee
Cầu thủ Tự do
Rathfriland
05.02.2024
Hughes Daniel
Cầu thủ Tự do
25.01.2024
Newell Lee
Chuyển nhượng
Ards
17.01.2024
Martin Andy
Chuyển nhượng
Banbridge
16.01.2024
Healy Brian
Cho mượn
Ballyclare